ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಹಾಗು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ

Friday, August 10th, 2012
ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಹಾಗು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ

ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Saturday, August 4th, 2012
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 19 ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Sunday, July 29th, 2012
ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 19 ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಶ್ರೀರಾಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ

Saturday, July 28th, 2012
ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಶ್ರೀರಾಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ

ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ದೆ

Friday, July 27th, 2012
ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ದೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟ: ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಥಮ

Friday, July 20th, 2012
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟ: ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಥಮ

ಕಾಲ್ಚೆಂಡು: ತರುಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಥಮ

Wednesday, July 18th, 2012
ಕಾಲ್ಚೆಂಡು: ತರುಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಥಮ

ಸರಯು ಜುಲೈ 2012 sarayu- july 2012

Tuesday, July 17th, 2012

sarayu july

ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನೆ

Monday, July 16th, 2012
ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನೆ

ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Sunday, July 15th, 2012
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ