ದೇಶೀಯತೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

Sunday, September 18th, 2011
ದೇಶೀಯತೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

‘ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ’

Sunday, September 18th, 2011
'ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ'

ಶ್ರೀರಾಮ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ 2011

Wednesday, September 14th, 2011
ಶ್ರೀರಾಮ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ 2011

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ

Wednesday, September 14th, 2011
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ

ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಪ್ರಾಂತ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ

Wednesday, September 14th, 2011
ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ

ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಅವಶ್ಯ

Sunday, July 24th, 2011
ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಅವಶ್ಯ

Bantwal: Colaco Lauds Dr Kalladka Prabhakar Bhat’s Sevice to Rural Students

Saturday, July 2nd, 2011
Bantwal: Colaco Lauds Dr Kalladka Prabhakar Bhat's Sevice to Rural Students

News & Pics: Rons Bantwal Daijiworld Media Network – Bantwal Bantwal, Jul 2: “The service rendered by Dr Kalladka Prabhakar Bhat to the students in rural places is truly admirable,” said International Federation of Karnataka Christian Associations founder president and NRI entrepreneur Ronald Colaco. He was addressing the students at a programme on ‘Students’ Life […]

‘ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕಾಣಿ ಇಲ್ಲದ ನಾವೆಯಂತೆ’

Friday, June 24th, 2011
'ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕಾಣಿ ಇಲ್ಲದ ನಾವೆಯಂತೆ'

ಕಲ್ಲಡ್ಕ: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

Tuesday, June 21st, 2011
ಕಲ್ಲಡ್ಕ: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಬಿ. ಕಾಂ.: ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಲೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

Tuesday, June 21st, 2011
ಬಿ. ಕಾಂ.: ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಲೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ