ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಪೂರ್ವಬಾವಿ ಸಭೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 30 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆನಪಿಗೆ ಮೂರು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ದಶಂಬರ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವುದು.  ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ|ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು

Leave a Reply