Advisory Board

ಕ್ರ.ಸಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿ
1 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ರೈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3 ಶ್ರೀ ರಾಕೊಡಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಸದಸ್ಯರು
4 ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಕಿನ್ಜ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀ ಶಂಬು ಭಟ್ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಿ .ಕೆ ಸದಸ್ಯರು
7 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಸದಸ್ಯರು
8 ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು
9 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಸದಸ್ಯರು
10
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ
ಸದಸ್ಯರು
11 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸದಸ್ಯರು
12 ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಸುದೆಕಾರ್ ಸದಸ್ಯರು
13 ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಸದಸ್ಯರು
14 ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ ಸದಸ್ಯರು
15 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಪರ್ಕಳ ಸದಸ್ಯರು
16 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು