ADMISSION FORM

ಶಿಶುಮಂದಿರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿಪೂರ್ವ  ಹಾಗೂ ಪದವಿ  ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸೇರಬಯಸುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

SRI RAMA F.G COLLEGE – KALLADKA Registration for 2021-22

ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನ್ನು Click ಮಾಡಿ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD0flSk1U3RpJZSfoq7ZcA6SdDSsSgUwy7G2GlXOTo_cLYmg/viewform?vc=0&c=0&w=1


SRI RAMA P.U COLLEGE – KALLADKA First PUC Registration form 2021-22

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನ್ನು Click ಮಾಡಿ:  

https://forms.gle/s3NyYKZvZXYiDw65A


 SRI RAMA HIGH SCHOOL – KALLADKA Registration form 2021-22
ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನ್ನು Click ಮಾಡಿ:
 SRI RAMA PRIMERY SCHOOL – KALLADKA Registration form 2021-22

ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನ್ನು Click ಮಾಡಿ:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddLFcfSMc-voctnx3soIn91d42aE7J4ez4R-6iWUn1tMyibg/viewform?vc=0&c=0&w=1