ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ

 

ದಿನಾಂಕ 07/08/2018 ರಂದು ದ.ಕ.ಜಿ,ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಟ್ರಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಕ್ಷಿತ್ ” ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಚಿನ್ಮು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕುಶಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply