ADMISSION FORM

ಶಿಶುಮಂದಿರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿಪೂರ್ವ  ಹಾಗೂ ಪದವಿ  ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸೇರಬಯಸುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

SRI RAMA F.G COLLEGE – KALLADKA Registration for 2021-22

ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನ್ನು Click ಮಾಡಿ :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD0flSk1U3RpJZSfoq7ZcA6SdDSsSgUwy7G2GlXOTo_cLYmg/viewform?vc=0&c=0&w=1


SRI RAMA P.U COLLEGE – KALLADKA First PUC Registration form 2022-23

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನ್ನು Click ಮಾಡಿ:  

https://forms.gle/s3NyYKZvZXYiDw65A


SRI RAMA HIGH SCHOOL – KALLADKA Registration form 2021-22
ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನ್ನು Click ಮಾಡಿ:

 SRI RAMA PRIMERY SCHOOL – KALLADKA Registration form 2021-22

ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ ಬಯಸುವವರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್‌ನ್ನು Click ಮಾಡಿ: 


SRI RAMA SECONDARY SCHOOL KALLADKA (ENGISH MEDIUM 9TH – 12TH) – Registration form 2022-23

Srirama Vidya Kendra Kalladka has started a 4-year Secondary School Education Section in English Medium as per National Education Policy from 9th to 12th grade from 2022-23. Students who have completed 8th standard in Kannada or English medium can register for 9th standard by following link.

https://forms.gle/i61jEx3DE3T7UVuS6