16 ದಶಂಬರ 2014 ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನಕ ಚಿಂತನ


16 ದಶಂಬರ 2014 ಅಪರಾಹ್ನ 2.30ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಪಿ. ಎಲ್. ಧರ್ಮ ಇವರಿಂದ ’ಕನಕ ಚಿಂತನ’ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿರುವುದು.

Leave a Reply