ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

Friday, April 16th, 2010

hostel admision noticehostel admision detail

ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳು

Friday, April 16th, 2010

free training course notification

1 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

Friday, April 16th, 2010

School Admission Notification

ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ: ಶಾಸಕ ಸಿಂಗ್

Monday, April 12th, 2010
ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ: ಶಾಸಕ ಸಿಂಗ್

ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ

Monday, April 12th, 2010
ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ

ವೇದವ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Saturday, April 10th, 2010
ವೇದವ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ವೇದವ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ – ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

Friday, April 9th, 2010
ವೇದವ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ - ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ‘ಎ’ ಗ್ರೇಡ್

Wednesday, February 17th, 2010
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ 'ಎ' ಗ್ರೇಡ್

ನೂತನ ಕುಠೀರಗಳ ಉಧ್ಘಾಟನೆ

Wednesday, February 3rd, 2010
ನೂತನ ಕುಠೀರಗಳ ಉಧ್ಘಾಟನೆ

ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ

Friday, January 1st, 2010
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ