ಕಲ್ಲಡ್ಕ: ಸಾಂದೀಪನಿ, ಶಬರಿ ಕುಟೀರ, ಹನುಮಾನ್ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾವರಣ

Monday, December 3rd, 2012
ಕಲ್ಲಡ್ಕ: ಸಾಂದೀಪನಿ, ಶಬರಿ ಕುಟೀರ, ಹನುಮಾನ್ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾವರಣ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ

Saturday, December 1st, 2012
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ

ನಾಳೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ

Saturday, December 1st, 2012
ನಾಳೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ

ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ

Thursday, November 29th, 2012
ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ

ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ 2012 ಆಮಂತ್ರಣ

Wednesday, November 28th, 2012

invitation 2012  

ಸರಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012

Monday, October 29th, 2012

sarayu oct for web

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

Monday, October 8th, 2012
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

 

ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ

Wednesday, October 3rd, 2012
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ

 

‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ’

Saturday, September 29th, 2012
'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ'

ಅ.2: ಉಚಿತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಿಬಿರ

Friday, September 28th, 2012
ಅ.2: ಉಚಿತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಿಬಿರ